ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Уважаеми колеги, Завеждащ Следствен отдел при ОП Видин и член на КСБ, г-жа Ваня Владова има предложение, да дарим парична сума на колежка от Окръжен съд Кюстендил, във връзка със съобщение публикувано в сайта на ПРБ.Служителят в „Човешки ресурси“ в Районния съд – Кюстендил Галина Иванова е изправена през тежко изпитание – битката за живота…

Continue reading →

Покана за уебинар

Уважаеми колеги,          По повод провеждането на уебинар на 14.12.2021год., с участието на г-жа Джесика Ким, Постоянен юридически съветник на Департамента на правосъдието на САЩ за България и Румъния и във връзка с резолюция на Директора на НСлС, Ви моля в срок до 14.00 часа на 10.12.2021год., да заявим представители за участие по начина посочен…

Continue reading →