Предложение

Уважаеми колеги,

във връзка с кандидатурата на господин Иван Гешев за главен прокурор на Република България и представената от него „Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България“ УС на „Камарата на следователите в България“ ви предлага да проведете срещи на колегиите на КСБ по места и да изпратете вашите конкретни въпроси и предложения към г-н Гешев, които ще бъдат обобщени и в срока по правилата за избор на главен прокурор ще бъдат депозирани във ВСС.

Същите да се изпратят на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Румяна Далева

Организационен секретар на КСБ