За нас

______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

КСБ е сдружение за защита на независимостта и професионалните интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална квалификация.

При реализацията на своите цели, съобразно с разпоредбите на Закона за съдебната власт, КСБ извършва общественополезна дейност, като спомага за утвърждаването на законността и противодействието на престъпността, защитата на правата на човека и интересите на гражданското общество.

КСБ не може да извършва политическа дейност.