Управляващ орган на КСБ

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Настоящ Управителен съвет, съгласно решение на СГС от 26 септември 2019 г.:

Председател на КСБ   -   г-н Петко Петков.

Заместник предсетател: г-н Стефан Петров

Главен секретар:             г-н   Николай Кръстев

Членове на Управителния съвет на КСБ са:

1.   г-жа Мария Павлова

2.  г-н Владимир Петров

3.   г-н   Ясен Тодоров

4.   г-жа Преслава Петкова

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

Управителен съвет, съгласно решение на СГС до 25 септември 2019 г.:

Председател на КСБ - г-н Петко Петков.

Заместник - председател - г-н Владимир Петров

Главен секретар - г-жа Преслава Петкова

Членове на Управителния съвет на КСБ са:

1.    г-н Петър Георгиев

2.    г-н Цвятко Камбуров

3.    г-н Стефан Петров

4.   г-жа  Ирен Георгиева-Бабачева

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

до 04 януари 2016 г.

Председател на КСБ - г-н Петко Петков.

Членове на Управителния съвет на КСБ са:

1.    Владимир Петров

2.    Наталия Василева

3.    Кръстьо Кръстев

4.    Петър Георгиев

5.    Цвятко Камбуров


 

На 26 април 2014 г. общо събрание избра ново ръководство, както следва:

Председател на КСБ - г-н Петко Петков.

Членове на Управителния съвет на КСБ са:

1.    Владимир Петров

2.    Наталия Василева

3.    Николай Юруков

4.    Кръстьо Кръстев

5.    Петър Георгиев

6.    Цвятко Камбуров


 

 Управляващ орган от 22 октомври 2012 г.