Писмо до председателя на 46-то народно събрание, комисията по правни въпроси, министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет