ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Уважаеми колеги,

Завеждащ Следствен отдел при ОП Видин и член на КСБ, г-жа Ваня Владова има предложение, да дарим парична сума на колежка от Окръжен съд Кюстендил, във връзка със съобщение публикувано в сайта на ПРБ.
Служителят в „Човешки ресурси“ в Районния съд – Кюстендил Галина Иванова е изправена през тежко изпитание – битката за живота и здравето на 18-годишния си син Димитър.
Повече информация може да получите на ведомственият сайт на ПРБ.
Моля, за Вашето становище за конкретна сума, която да отделим от събраните средства на КСБ или други предложения.

Желая успешен и ползотворен ден!

Председател на КСБ: Петко Петков