Председателят на камарата на следователите Петко Петков разговаря с координатора на ЕНП в Комисията LIBE към Европейския парламент Йерон Ленарс, по повод закриването на специализираното правосъдие

Председателят на камарата на следователите Петко Петков е на работно посещение в Брюксел по покана на български депутати в Европейския парламент.
На 27.06.2022 г. Петко Петков проведе работна среща с г-н Йерон Ленарс, координатор на Европейската народна партия в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) към ЕП. Двамата обсъдиха закриването на специализираното правосъдие в Република България и последиците за противодействието на организираната престъпност, корупцията и тероризма в страната и по линия на международното правно сътрудничество.
На срещата председателят на Камарата на следователите изказа позицията на следователите, че закриването на Специализираната прокуратура и следствения отдел към нея, имащи компетенции на територията на цялата страна и извън нея, ще върне работата по разследване на тежката организирана престъпност в 2011 г., ще заличи и градената с години специализация и натрупания опит.
Петко Петков изрази опасения от неблагоприятно въздействие на част от обсъжданите в момента законови промени в българското правосъдие, в т.ч. прехвърляне на разследване на органи в изпълнителната власт.