Председателят па Камарата на следователите в България участва в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден” в Брюксел

Председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков, председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов, административният ръководител на Специализираната прокуратура, Валентина Маджарова, председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, заместник-председателят на Специализирания наказателен съд Пенка Велинова и заместник-административният ръководител на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев участваха в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден”.
В конференцията взеха участие онлайн вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндърс.
Форумът се състоя днес, 28 юни 2022 г., в Брюксел и бе организиран от Европейския парламент във връзка с обсъждания между държавите- членки на ЕС Регламент за цифровизация на трансграничното сътрудничество в рамките на съюза.
Акцент в дискусиите бе поставен на решенията на ЕС за по-активна дигитализация и по-ефективно сътрудничество между европейските държави чрез модерните технологии за обмен на данни, лесна координация и бърз достъп до информация между магистратите.
Подчертано бе, че усилията на европейските институции са насочени към постепенното създаване на условия, благоприятстващи сближаването на отделните наказателно-правни системи, както и усъвършенстването и ускоряването на международно-правното сътрудничество. Изтъкната бе нуждата от въвеждане на реално съществуващи, лесно достъпни, практически работещи и сигурни инструменти за осъществяване на трансгранично сътрудничество в реално време. Като добър пример в това отношение бе посочена електронната система на Европейската прокуратура за обмен на данни между компетентите органи на национално ниво.
Участниците във форума приеха в заключение, че „дигиталната трансформация на правосъдието е средството, посредством което ще преодолеем границите, които ни разделят, и правосъдието ще стане по- бързо и по-евтино за всички европейски граждани. Чрез дигитализацията достъпът до правосъдие ще се подобри, обменът на информация по трансгранични разследвания в дигитална среда ще доведе до ускоряване на наказателното производство и събирането на доказателства“.