Председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков участва в срещи с представители на Европейския парламент

В рамките на своето посещение в Брюксел по повод участие в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден” с фокус въвеждането на дигиталното правосъдие като важна стъпка за оптимизиране на ефективното и своевременно международно сътрудничество, председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков проведе работни срещи с представители…

Continue reading →