Среща – Букурещ

На 27 септември 2022 г. в гр. Букурещ, Румъния в Националната агенция за почтеност (ANI) се проведе работно посещение на делегация от България, сформирана от представители на Национална следствена служба и Камарата на следователите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат на Министерския съвет, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и представители на фондация „Research & Training Point „.
Беше представена дейността на Агенцията в областта на превенцията и мерките за противодействие на корупцията по административен ред, установяването на конфликт на интереси, несъвместимост и незаконно придобито имущество. Бяха разгледани общи аспекти на законовата уредба в посочените области в двете държави.
В рамките на работното посещение, делегацията ще посети и други институции в Румъния, като Министерството на правосъдието, Главната дирекция за борба с корупцията и Националната дирекция за борба с корупцията и Дирекцията за борба с организираната престъпност и тероризма с цел обмяна на добри практики между двете съседни страни в областта на антикорупцията.
Посещението е организирано от фондация „Research & Training Point “ в партньорство с фондация „Америка за България“ и посолството на Румъния в Република България.