Посещението в Букурещ продължава

Продължава посещението в гр. Букурещ, Румъния на българската делегация, в чийто състав влизат представители на Национална следствена служба и Камарата на следователите в България, на Асоциацията на прокурорите в България, на КПКОНПИ, на Главния инспекторат на Министерски съвет, на Министерство на правосъдието, на Министерство на вътрешните работи и на неправителствената организация „Research &Training Point”, организирала посещението, съвместно с фондация „Америка за България“ и посолството на Румъния в Република България.
В рамките на визитата се проведоха срещи с ръководствата и представители на Националната агенция за почтеност (ANI), на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), на Министерство на правосъдието, на Главна дирекция за борба с корупцията към Министерство на вътрешните работи, на Дирекцията за организирана престъпност и тероризъм (DICOT) и на Националната агенция за управление на отнетото имущество.
Беше представена дейността на посочените институции и бяха обсъдени добри практики в двете държави.
Представителите на българските съсловни организации на следователите и прокурорите връчиха почетни плакети на ПРБ на ръководствата на DNA и DICOT