Инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ ще стартира в град Плевен

Асоциация на Прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната мрежа за децата, подемат инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“.
Начинанието се провежда в рамките на програмите на АПБ, насочени към укрепване на правата на децата като уязвима група под засилена конституционна и наказателноправна закрила. Като магистрати възприемаме за важна част от обществената ни мисия да съдействаме за развитието на правосъзнанието и правната култура у децата в непълнолетна възраст, като подкрепяме и усилията на българското училище в сферата на масовото общо правно образование. Инициативата е част от партньорско сътрудничество с Камарата на следователите в България и с Мрежата за правна помощ на Националната мрежа за децата.
Официалният старт ще дадем на 05 октомври 2022 г. в гр. Плевен, където ще се проведе първата среща между магистрати и ученици.
На откриването ще присъстват главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, председателят на АПБ г-н Владимир Николов, председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков. Те ще се срещнат с ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.
Откриването ще се състои в град Плевен, зала „Орион“, ул. „Сан Стефано“ №30, от 10. 00 часа.
Инициативата ще продължи и в други градове на страната със стремежа тази активност да стане неизменна част от изпълнението на обществената мисия на съсловните организации в сферата на правосъдието в България.