СТАНОВИЩЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Свидетели сме на поредна голословна и непочиваща на доказателства реплика, изречена от български народен представител в ефира на общественото радио, който заяви следното: „…имаме главен прокурор, който се е сраснал с организираната престъпност“. Той прави аналогично изявление няколко дни по-рано не другаде, а в самото Народно събрание – най-висшият орган в парламентарната ни република. С подобно поведение се уронва престижа на Прокуратурата, нарушава се конституционно установения модел на разделение на властите и не на последно място се погазва един от основополагащите принципи на Европейския съюз – върховенството на правото.
Всичко това се случи в седмицата, в която Прокуратурата на Република България бе съорганизатор на проведения в София безпрецедентен по своя замисъл, присъствие и отзвук международен форум, целящ създаването на широка европейска платформа за ограничаване на езика на омразата.
Внушения като отправените, не само не почиват на истината, което ги правят и клеветнически по своята правна същност, но и следва да се разглеждат като недопустим опит за политически натиск над работата на Прокуратурата като цяло. Още повече, че в конкретната ситуация език на омразата се използва от политик, който не за първи път си позволява да уронва престижа на български магистрати, в частност на главния прокурор на Република България, което говори за системност и умисъл в действията.
Многократно през годините представителите на българската прокуратура – следователи и прокурори, както и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, са призовавали политиците да преустановят нападките си по адрес на отделни магистрати и съдебната власт като цяло, тъй като с това те единствено допринасят за увеличаване на несигурността в обществото, недоверието в съдебната система и засилват разделението сред хората.
Народните представители следва да се въздържат от опити за намеса в работата на съдебната система. Те трябва да създават законови правила, които да спазват, като подобряват организацията на дейността на институциите, а не възпрепятстват работата им, особено в борбата им с организираната престъпност, корупцията и тероризма, каквото поведение наблюдаваме в последните месеци, дори и година.
Конкретното изказване на депутата и идентични действия на отделни народни представители не спомагат за утвърждаване на страната като равнопоставен партньор в Европейския съюз, а тъкмо обратното-водят до налагането на двоен подход спрямо страната ни, което е за сметка пряко и единствено на всеки български гражданин.
Очакваме незабавно извинение от народния представител и за пореден път призоваваме българските политици да ограничат употребата на език на омразата, да са конструктивни и занапред да се въздържат от отправянето на обидни, клеветнически и абсолютно неверни твърдения, без значение към кой представител на отделни институции в държавното управление се отнасят.

С УВАЖЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ