Предложение на следователите от ОСлО Пазарджик и ОСлО Разград членуващи в КСБ

Предложение

Уважаеми колеги,

Следователите от Окръжен следствен отдел Пазарджик, членуващи в Камарата на Следователите, съвместно с колегите си от Следствения отдел от Разград, правим предложение за създаване на дарителска кампания в помощ на пострадалите в Турция. Нека всеки от нас подпомогне тази инициатива със средства, които в този критичен момент са начина да изразим съпричастността си към болката и страданието на пострадалите. Апелираме към всички за активно участие. Средствата ще се набират в сметка IBAN BG64UNCR70001524798469.

Колегия на КСБ Пазарджик

Колегия на КСБ Разград