Становище на КСБ

В безпрецедентната обстановка в страната, изразяваща се в дълбока финансова, икономическа и политическа криза и след извършения на 01.05.2023 г. терористичен акт срещу главния прокурор на Република България-господин Иван Гешев, Камарата на следователите в България желае да изрази своето становище.
Ние се противопоставяме и категорично осъждаме извършения опит за посегателство върху живота на главния прокурор на Република България. С този терористичен акт се цели не само физическото му отстраняване, но и разстройване, затрудняване, а вероятно и блокиране работата на институцията, отстояваща законността и защитаваща правата на гражданите в страната – Прокуратурата на Република България. Това е посегателство не само срещу личността на една от основните фигури в страната ни, но и срещу самата Прокуратура като институция. Този срамен акт, който няма аналог в съвременната история, е израз на безпомощност на нарушителите на законността не само срещу държавните обвинители, но и срещу държавността.
Наред с това Камарата на следователите в България декларира, че извършения опит за физическото отстраняване на главния прокурор няма да ни попречи да продължим да защитаваме българските граждани, да работим в интерес на обществото ни и няма да ни разколебае в изпълнението на служебните ни задължения в утвърждаване законността.
Изразяваме готовността на следователите в страната за провеждане на пълно, всестранно и обективно разследване на случая и установяване извършителите на това посегателство.

КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ