Среща с младшите следователи

През годините следствието е било обект на реформи, които по-скоро биха се определили като експерименти. След измененията и допълненията в Закона за съдебната власт през 2016 г., се възстанови института на „младшия следовател“. Младите, енергични и компетентни колеги, преминали през трудни конкурси и завършили успешно Националния институт на правосъдието, са нашата новата надежда за възраждането и укрепването на следствието.

При среща с младшите следователи в Цигов чарк, главният прокурор Иван Гешев сподели, че спецификата на следователската работа я прави изключително предизвикателна, интересна и достойна професия, част от съдебната система. В последните години престижът на следователя се повишава с оглед новите предизвикателства в ефективната борба с престъпността и затвърждаване на ролята на следователя във все повече водени разследвания. Главният прокурор пожела кураж на следователите и устойчивост към всички нападки, които биха получили от засегнати от техните разследвания лица.