Камара на следователите в България обявава публична обява №2/26.06.2023г. за определяне на изпълнител по реда на чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.

Публична покана № 01/19.05.2023 г. е прекратена на основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., т.к. не е подадена нито една оферта.

Continue reading →