Камара на следователите в България обявава публична обява №3/15.08.2023г. за определяне на изпълнител по реда на чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г.

Проекти