Преслава Петкова бе избрана за председател на Камарата на следователите в България

Преслава Петкова бе избрана за председател на Камарата на следователите в България (КСБ) по време на Общо събрание, което се проведе на 21 октомври в с. Арбанаси, област Велико Търново.
В подкрепа на кандидатурата на следовател Петкова гласуваха 158 от 173 членове, участвали във вота.
Новият председател на КСБ благодари на колегите си за доверието и посочи, че осъзнава голямата отговорност, която ѝ е делегирана, както и важността всички членове на сдружението да са единни и заедно да решават въпросите и проблемите, които срещат следователите в работата си. „Камара на следователите в България не е председателят, не е и Управителният ѝ съвет. Това сме всички ние, които заедно да работим в името на професионалната гилдия и утвърждаване авторитета на следователите“, обърна се тя към колегите си.
Преслава Петкова е завършила Езикова гимназия с английски и немски език, а после специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Придобила е и допълнителна квалификация по Международни отношения – „Сътрудник в международен отдел“ в СУ ”Св. Климент Охридски”.
Петкова има над 22 години юридически стаж, от които 18 години в съдебната система. Професионалният ѝ път започва през 2001 г. като юрисконсулт в Министерство на околната среда и водите. През 2005 г. след провеждане на конкурс е назначена на длъжност „младши следовател“. В периода 2007-2018 г. работи като следовател в Столична следствена служба и в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура. От 2018 г. до 2022 г. е следовател в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, а след закриването й е следовател в СО-СГП и е командирована в Национална следствена.
Петкова пожела на колегите си ползотворна съвместна дейност.