Позиция на УС на Камара на следователите в България

Във връзка с информации, отразени в медиите, позиции на адвокатски колегии и нарастващото негативно отношение в обществото към Прокуратурата на Република България, изразяваме следната позиция: Страната ни е правова държава, в която се спазват Конституцията, законите и подзаконовите актове. Всеки орган или институция притежава конкретно регламентирани правомощия, в рамките на които изпълнява функциите си. В…

Continue reading →

Покана за общо събрание

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – ЧЛЕНОВЕ НА „КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на отчетно-изборно събрание на Камарата на следователите в България, което ще се проведе в хотел „Севастократор“ – комплекс Арбанаси, Велико Търново при следния дневен ред: 1. Отчет на председателя на КСБ. 2. Избор на членове на Управителния съвет…

Continue reading →