Съсловните организации на следователи, прокурори, съдии с общо становище: Промените в Конституцията и ЗСВ са вредни и нарушават разделението на властите

Днес, 15.04.2024 г., в Съдебната палата в София представители на Управителните съвети на Асоциацията на прокурорите в България, Камарaтa на следователите в България, Българска съдийска асоциация и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт проведоха съвместно заседание. Представителите на четирите съсловни организации обсъдиха становищата си по Конституционно дело №1 и присъединеното към него Конституционно дело №2 от 2024 г., свързани с промените в Конституцията на Република България (КРБ) от декември 2023 г., както и предложения за обществено обсъждане от Министерство на правосъдието проект за нов Закон за съдебната власт.
Преслава Петкова, председател на Камарата на следователите в България, сподели становище, че направените изменения в Основния закон са противоконституционни и подчерта: „Промените в Конституцията страдат от тежки пороци. Няма синхронизация на текстовете със Закона за нормативните актове, няма и мотиви към промените. Процедурата също беше опорочена“. Според становището на Камарата на следователите част от промените в Конституцията са и дискриминационни в частта, в която се забранява действащи следователи и прокурори да бъдат избирани за членове на Висшия прокурорски съвет и Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Дискриминационна е и забраната за главния съдебен инспектор и членовете на Инспектората към ВСС да заемат магистратски постове след края на мандата си, смятат от Камарата.
„Проектът на ЗСВ, който трябваше да разпише промените в Конституцията, страда от съществени пороци, базира се на грешна идея и дискриминира отделни магистратски съсловия. Прокуратурата се натиква в ъгъла като инструмент за борбата с престъпността. Това е имитация, а не съдебна реформа“, заяви председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. Той уточни, че категоричното становище на съсловната организация на прокурорите, което е депозирано и пред Конституционния съд във връзка с висящите дела, е, че направените в края на 2023 г. изменения в КРБ са и противоконституционни, и вредни като принципи, и като очаквани последици.
Според становището на Българската съдийска асоциация с направените промени в КРБ сериозно се засяга принципът на разделението на властите в България и се създава риск от пряка политическа намеса в прокуратурата. Промените в ЗСВ са продължение на това, смятат съдиите. Членът на УС на организацията съдия Пенка Велинова подчерта, че според колегите й всички направени промени в Конституцията следва да бъдат обявени за противоконституционни, тъй като изискват свикването на Велико народно събрание, което не бе сторено от народните представители. Съдия Велинова припомни и становището на Венецианската комисия, която още преди приемането на промените от 49-ото Народно събрание подчерта липсата на мотиви към законопроекта и сериозните пропуски на законодателя по отношение на оценката на въздействието.
Председателят на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт Александър Николов също призова Конституционният съд да отмени направените промени и заяви: „Обществото очаква като влезе магистратът в съдебната зала да се получи бързо и справедливо правосъдие. Едва ли с разделянето на ВСС това би могло да се постигне. За кого тогава е тази реформа? Изобщо реформа ли е това?“, попита Николов.
Представителите на съсловните организации на прокурори, съдии, следователи и съдебни служители се обединиха категорично и против новия Закон за съдебната власт в този му вид. Те призоваха конституционните съдии да обявят за противоконституционни измененията от декември 2023 г. и Министерство на правосъдието да не внася за разглеждане проекта за ЗСВ в настоящия му вид.

Съсловните организации – ПРЕСС