Обучения за членове на КСБ

Уважаеми колеги, С чувство на удовлетворение желаем да Ви информираме, че в условията на изключително тежка конкуренция, Камарата на следователите в България успя да спечели проект по малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм . Темата на обучението е „Превенция за домашно насилие и насилие, основано на пол“, като партньори по проекта…

Continue reading →

Инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ ще стартира в град Плевен

Асоциация на Прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната мрежа за децата, подемат инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“. Начинанието се провежда в рамките на програмите на АПБ, насочени към укрепване на правата на децата като уязвима група под засилена конституционна и наказателноправна закрила….

Continue reading →

Посещението в Букурещ продължава

Продължава посещението в гр. Букурещ, Румъния на българската делегация, в чийто състав влизат представители на Национална следствена служба и Камарата на следователите в България, на Асоциацията на прокурорите в България, на КПКОНПИ, на Главния инспекторат на Министерски съвет, на Министерство на правосъдието, на Министерство на вътрешните работи и на неправителствената организация „Research &Training Point”, организирала…

Continue reading →

Среща – Букурещ

На 27 септември 2022 г. в гр. Букурещ, Румъния в Националната агенция за почтеност (ANI) се проведе работно посещение на делегация от България, сформирана от представители на Национална следствена служба и Камарата на следователите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат на Министерския съвет, Комисията за…

Continue reading →

Председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков участва в срещи с представители на Европейския парламент

В рамките на своето посещение в Брюксел по повод участие в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден” с фокус въвеждането на дигиталното правосъдие като важна стъпка за оптимизиране на ефективното и своевременно международно сътрудничество, председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков проведе работни срещи с представители…

Continue reading →

Председателят па Камарата на следователите в България участва в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден” в Брюксел

Председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков, председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов, административният ръководител на Специализираната прокуратура, Валентина Маджарова, председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, заместник-председателят на Специализирания наказателен съд Пенка Велинова и заместник-административният ръководител на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев участваха в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието…

Continue reading →