Среща с младшите следователи

През годините следствието е било обект на реформи, които по-скоро биха се определили като експерименти. След измененията и допълненията в Закона за съдебната власт през 2016 г., се възстанови института на „младшия следовател“. Младите, енергични и компетентни колеги, преминали през трудни конкурси и завършили успешно Националния институт на правосъдието, са нашата новата надежда за възраждането…

Continue reading →

Становище на КСБ

В безпрецедентната обстановка в страната, изразяваща се в дълбока финансова, икономическа и политическа криза и след извършения на 01.05.2023 г. терористичен акт срещу главния прокурор на Република България-господин Иван Гешев, Камарата на следователите в България желае да изрази своето становище. Ние се противопоставяме и категорично осъждаме извършения опит за посегателство върху живота на главния прокурор…

Continue reading →