Обучения за членове на КСБ

Уважаеми колеги, С чувство на удовлетворение желаем да Ви информираме, че в условията на изключително тежка конкуренция, Камарата на следователите в България успя да спечели проект по малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм . Темата на обучението е „Превенция за домашно насилие и насилие, основано на пол“, като партньори по проекта…

Continue reading →

Инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ ще стартира в град Плевен

Асоциация на Прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната мрежа за децата, подемат инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“. Начинанието се провежда в рамките на програмите на АПБ, насочени към укрепване на правата на децата като уязвима група под засилена конституционна и наказателноправна закрила….

Continue reading →