Обучения за членове на КСБ

Уважаеми колеги,
С чувство на удовлетворение желаем да Ви информираме, че в условията на изключително тежка конкуренция, Камарата на следователите в България успя да спечели проект по малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм .
Темата на обучението е „Превенция за домашно насилие и насилие, основано на пол“, като партньори по проекта са Юридически факултет на Университет в гр. Осло и Фондацията „Рисърч & Трейнинг Пойнт“.
Съгласно сключения договор срокът на обучението е 20 месеца. В тази връзка ще бъдат организирани поне 2 обучение за по 120 участници за членове на КСБ.
По смисъла на проекта ще бъдат сформирани 2 екипа: изследователски екип и екип за обучение, в които ще вземат участие членове на КСБ.
Наред с това членове на КСБ ще има възможност да посетят Кралство Норвегия и да се запознаят на място с методите на обучение и разследване.
Чрез цитирания проект УС на КСБ изпълнява една от основните функция на сдружението – да организира следипломно обучение и специализация на членовете на Камарата.
УС на КСБ и занапред ще полага усилия за повдигане и поддържане високото ниво на професионалната компетентност на следователите в България и ще използва всички средства за издигане на престижа на професията ни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ