Покана за общо събрание

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – ЧЛЕНОВЕ НА „КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“,

Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на отчетно-изборно събрание на Камарата на следователите в България, което ще се проведе в хотел „Севастократор“ – комплекс Арбанаси, Велико Търново при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на КСБ.
2. Избор на членове на Управителния съвет на КСБ.
3. Други.

Събранието ще се проведе на 20.04.2024г. от 10.00 часа в конферентна зала „Олимпия“ на хотел „Севастократор“ – комплекс Арбанаси, Велико Търново.

Настаняване на участниците в събранието ще се извършва след 14.00 часа на 19.04.2024 г. и се напуска на 21.04.2024 г. до 12.00 часа.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КСБ

Покана за събрание на КСБ