ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Уважаеми колеги, Завеждащ Следствен отдел при ОП Видин и член на КСБ, г-жа Ваня Владова има предложение, да дарим парична сума на колежка от Окръжен съд Кюстендил, във връзка със съобщение публикувано в сайта на ПРБ.Служителят в „Човешки ресурси“ в Районния съд – Кюстендил Галина Иванова е изправена през тежко изпитание – битката за живота…

Continue reading →

Камарата на следователите в България изпрати становище до европейски институции

Камарата на следователите в България (КСБ) изпрати становище до Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, Групата държави, борещи се срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, както и посланиците на държавите – членки на Европейския съюз, на Съединените американски щати и на Великобритания, в което изказва категорично мнение, че чрез внесените предложения за законодателни изменения…

Continue reading →