Среща – Букурещ

На 27 септември 2022 г. в гр. Букурещ, Румъния в Националната агенция за почтеност (ANI) се проведе работно посещение на делегация от България, сформирана от представители на Национална следствена служба и Камарата на следователите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат на Министерския съвет, Комисията за…

Continue reading →