Среща с младшите следователи

През годините следствието е било обект на реформи, които по-скоро биха се определили като експерименти. След измененията и допълненията в Закона за съдебната власт през 2016 г., се възстанови института на „младшия следовател“. Младите, енергични и компетентни колеги, преминали през трудни конкурси и завършили успешно Националния институт на правосъдието, са нашата новата надежда за възраждането…

Continue reading →